Därför är det fördelaktigt med inhyrd vårdpersonal

Läget är ansträngt för många vårdinrättningar när det gäller bemanning av personal. Att då kunna hyra in den vårdpersonal som behövs via ett bemanningsföretag är guld värt. Då kan verksamheten fortsätta att bedrivas med samma kvalité som tidigare. Dessutom kan ordinarie personal ha möjlighet att vara ledig vid behov.

Åsikterna kring huruvida inhyrdvård personal från bemanningsföretag är bra eller dåligt går fortfarande isär. Faktum är att det råder en stor brist på kompetens vårdpersonal. För att vårdcentraler, sjukhus och andra privata vårdinrättningar ska kunna ta emot patienter och erbjuda en säker vård behövs bemanningsföretagen. Om du behöver bra och kompetent vårdpersonal kan du gå in på Curalivs hemsida och läsa mer. Curaliv är ett företag som är certifierat och som erbjuder bemanning åt olika vårdinstanser. De har läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer att erbjuda alla vårdgivare inom alla olika verksamhetsområden som finns i Sverige.

Fördelar med inhyrd vårdpersonal:

  • Minskar risken att stå utan personal.
  • Avlastar ordinarie personal.
  • Möjlighet till kompetent personal.
  • Ordinarie personal kan få semester.

Inhyrd vårdpersonal är värd kostnaden

Många gånger är det på grund av bemanningsföretagen som en vårdinrättning kan fortsätta att fungera. Under några år nu har det varit en stor brist på allt från sjuksköterskor till läkare. Sveriges regioner dammsuger bokstavligen marknaden efter ny personal utan att riktigt kunna fylla behovet som finns. Då är det väldigt bra att bemanningsföretagen finns och kan kliva in och stötta upp den ordinarie verksamheten. Det kostar såklart att hyra in personal men det är värt det om vården kan fortsätta att bedrivas på samma nivå som tidigare.

Ordinarie personal kan få sommarsemester

Att hyra in vårdpersonal kan ge en bättre patientsäkerhet även om patienter får träffa en annan läkare eller sjuksköterska än vad de är vana vid. De kan trots allt få bra vård. En stor fördel är att kunna ge ordinarie personal ledigt och semester under sommaren. Det är viktigt att de kan få en sammanhängande ledighet på några veckor för att orka med det hektiska tempot som råder idag. Om ordinarie personal mår bra kan även sjukskrivningarna minskas.