Vad är utmattningssyndrom?

Att ”gå in i väggen”, bli utbränd eller få utmattningssyndrom hör allt oftare. Men vad är det för något?

Du har säkert sett eller hört ordet i medier, bland bekanta eller kanske har du själv eller någon närstående råkat ut för det. Men det finns mycket fördomar och myter om utmattningssyndrom.

Det finns flera kriterier som används för att fastställa ifall någon fått utmattningssyndrom. För visst kan man ha perioder av låg energi eller utmattning som inte är utmattningssyndrom.

I korta ordalag är utmattningssyndrom utmattning som inte går att vila eller sova bort, och den har hållit i sig längre än 2 veckor. Den skall också ha direkt påverkat ditt arbetsförmåga och eller mentala hälsa negativt. Och den skall inte ha orsakats av exempelvis missbruk. I de fall den orsakas av annat ska det behandlas eller åtgärdas först.

Utmattningssyndrom blir inte bättre av sig självt, och det behövs riktade åtgärder för att bli frisk. Sjukdomsperioden kan vara lång, därför är det alltid bra att förebygga stress om det går.

Men även om faran redan har varit framme är det inte förgäves. Många mår mycket dåligt i den akuta fasen, men kan med rehabilitering och hjälp komma tillbaka till arbete. Men det är viktigt att se över varför man blev sjuk. Jobbade man på ett sätt som inte var hållbart? Kan du få hjälp så du slipper bära stressen själv? Kan du lägga till mer tid för återhämtning?

vattenkanna

Alla har gränser för vad de orkar och vad de klarar av innan de behöver vila.

storplanta
litenplanta