Så får hemtjänsten nytta av personlarm

När du jobbar inom hemtjänsten är det viktigt med en arbetsmiljö där arbetsgivaren tänker på att skydda dig från risker och olyckor. Att vara hemtjänstarbetare kan kännas som en utsatt position, där du kan få arbeta ensam eller möta patienter och gäster ensam. En lång rad olika situationer kan kräva extra säkerhetsåtgärder, så att du inte råkar illa ut i tjänsten.

För att trygga din säkerhet kan du behöva personlarm utrustade med 3G, fallarm, inomhuspositionering och GPS, med enkel användning så att hjälpen alltid bara är ett knapptryck bort. Hos Axel Group kan du få hjälp med skräddarsydda personlarm som passar just dig som arbetar inom hemtjänsten. Du får det senaste inom personlarmsområdet, med små handenheter som smidigt ryms i fickan när du är ute och arbetar.

Trygghet inom hemtjänsten

Att arbeta inom hemtjänsten kan ofta innebära en utsatt position. Du jobbar ensam, samt träffar både patienten, närstående och vänner ensam. Det kan också kännas otryggt när du inte vet vilka du kommer att möta i ett visst bostadsområde, särskilt när du arbetar tidiga morgnar och sena kvällar. Den senaste tiden har en rad oroligheter drabbat Eskilstuna, vilket har lett till att kommunens hemtjänst fått införa trygghetsåtgärder för personalen. En av åtgärderna är dubbel bemanning, som införts i utsatta områden. Malin Sjöberg, som är avdelningschef och arbetar på Eskilstuna kommun, rekommenderar personlarm till personalen för att trygga deras säkerhet. Även hemtjänsten i Varberga som ligger i Örebro har utrustat personalen med personlarm, på grund av oroligheter där ungdomar kastat sten och bränt bilar.

Fördelar med personlarm

När du jobbar inom hemtjänsten är det viktigt att ha personlarm med 3G, fallarm, inomhuspositionering och GPS. Att inte ha fungerande personlarm kan skapa otrygghet i kombination med ensamarbete. Med inomhuspositionering är det lätt för polis eller utryckningspersonal att se var du befinner dig om en olycka eller en skada inträffar.