Så kan du bearbeta sorg

När en närstående går bort kommer sorgen som är en stark och ibland överväldigande känsla. Det är en naturlig reaktion. Människor reagerar väldigt olika på sorg och vad en sörjande person behöver kan variera från dag till dag.

Att förlora en nära anhörig är enormt svårt och sorgen som kommer med dödsfallet kan vara tung att bära. Om du därtill ha förlorat någon i förtid i corona kan allt kännas ännu mörkare. Att förlora en närstående i förtid är en smärta och sorg som är nästintill outhärdlig. Ska du dessutom anordna en begravning på det är det förståeligt om du inte orkar. Men det finns hjälp att få. Det finns en väldigt bra begravningsbyrå i Västerås som kan hjälpa dig med alla begravningsbestyr. Du kan få all den hjälp du önskar för att få en fin och vacker begravning. Begravningsbyrån samarbetar med alla trossamfund och kan anordna begravningar i enlighet med din tro. De kan också ordna med en borgerlig ceremoni om du vill ha en sådan. Om du har speciella önskemål kan de garanterat uppfylla dina önskningar. Du kan välja att besöka begravningsbyrån personligen eller sköta allt via telefon med en personlig rådgivare.

Sorg kommer och går i vågor

När det kommer till sorg finns det ingen direkt manual som du kan följa som fungerar. Alla sörjer på olika sätt och det finns ingen som sörjer för lite eller för mycket. Det är bara annorlunda. Det finns heller ingen quick-fix för själva sorgearbetet. Sorgen kommer ofta i vågor, ibland är den starkare och ibland svagare. Känslorna kan växla snabbt. Ena stunden kan du känna att allt funkar bra medan nästa stund faller livet ihop som ett korthus. Sorg är en överväldigande känsla som är väldigt stark stundtals och när den är som starkast kan den vara svår att hantera. Sorg gör dig ofta ledsen, uppgiven, arg eller rädd. Du kan känna allt eller någon av känslorna. Du kan gråta mycket eller inget alls. Alla reagerar olika och vad du behöver kan variera från dag till dag.

Vad du kan göra för att lindra sorg:

  • Äta på regelbundna tider.
  • Försöka hålla en bra dygnsrytm.
  • Motionera, helst i naturen.
  • Ta hjälp med praktiska saker.
  • Undvik alkohol.
  • Låt sorgeprocessen ha sin gång.
  • Ge dig själv utrymme.
  • Skriv dagbok.

Alla sörjer olika och har olika behov

När du sörjer finns det några saker som du kan göra för att underlätta för dig själv. Att ta hjälp med praktiska saker är väldigt bra. Låt andra hjälpa dig, du behöver inte ordna med allt själv. Det kan vara lockande att använda alkohol eller droger för att döva sorgen men det är en kortsiktig lösning som kommer slå tillbaka på dig senare. Alkohol ger ångest och det kan förvärra sorgen. Sorgen är oftast som starkast i början och avtar med tiden. Ha tillit till att tiden kommer hjälpa dig och försök stå ut med tankarna och känslorna som dyker upp. Det kan vara hjälpsamt att skriva dagbok. Skriv ner alla dina tankar och känslor. Att träna i naturen är bra för kroppen och läkande.