Olika symptom och behandlingar för könssjukdomar

Att upptäcka att man kanske har drabbats av en könssjukdom kan väcka många känslor och frågor. Hur vet man om man är smittad, vad gör man då, och hur går behandlingen till? I den här texten guidar vi dig genom processen från misstanke till behandling.

Behandlingar av könssjukdomarKönssjukdomar är något som berör många människor men ändå ofta omgärdas av stigma och osäkerhet. Det är viktigt att veta att de flesta könssjukdomar går att behandla effektivt med rätt åtgärder. Här kommer en steg-för-steg-guide för hur du bör agera om du misstänker att du blivit smittad.

Symptom att hålla utkik efter

Det första steget i processen är naturligtvis att identifiera symptom som kan tyda på en könssjukdom. Symptom kan variera beroende på vilken sjukdom det handlar om men inkluderar vanligtvis saker som ovanliga utslag, klåda, smärta vid urinering eller under sexuell aktivitet, och ovanliga flytningar från penis eller vagina. Ett antal könssjukdomar visar dock inga tydliga tidiga symptom alls, vilket gör regelbundna tester ännu viktigare.

Så fungerar det att testa sig

Om du misstänker att du har blivit smittad av en könssjukdom så är det viktigt att du göra ett test. Det finns olika sätt att testa sig på beroende på vilken typ av sjukdom man misstänker. För klamydia, ett vanligt förekommande exempel, finns hemtest-kit där man själv kan ta provet och sedan skicka in det för analys. Andra sjukdomar kan kräva fysiska besök hos vårdcentral eller klinik för provtagning.

Ett negativt testresultat ger en stor lättnad men kom ihåg att det även vid negativa resultat är viktigt med regelbunden testing om du fortsätter vara sexuellt aktiv utan skydd med nya partners.

Behandling och framtid

Många könssjukdomar kan behandlas med antibiotika eller andra mediciner. Det är avgörande att följa läkarens ordination noggrant och fullfölja hela behandlingsperioden även om symptomen försvinner snabbare än så.

Förutom medicinsk behandling finns det också praktiska åtgärder man bör ta till för sin egen skull och sina partner. Det innefattar bland annat informera sexuella partners om din situation så de också kan testa sig och eventuellt få nödvändig behandling.

Öppen kommunikation kring sexuell hälsa bidrar till mindre stigma kring könssjukdomar och hjälper alla involverade parter hantera situationer som dessa mer ansvarsfullt. Genom ökad kunskap och öppen dialog blir vägen mot bättre sexuell hälsa lättare för alla.